FarmTech Society ASBL

Association for Vertical Farming e.V. logo
FarmTech Society (FTS) ASBL ir jaundibināta starptautiska bezpeļņas organizācija, kas apvieno un atbalsta lauksaimniecības nozari produkcijas ražošanai kontrolētas vides apstākļos (CEA), izstrādājot un īstenojot elastīgas un drošas metodes un tehnoloģijas iekštelpu audzēšanai nākotnē. Organizācijas galvenā darbības joma ir izglītība, attīstot apmācības un izglītības kursus un veidojot sertifikācijas sistēmu, kas apliecinātu zināšanu ieguvi atbilstoši nozares vajadzībām. Otrkārt, FTS sadarbojas ar likumdevējiem, lai sekmētu CEA nozarei atbilstošas politikas un noteikumu izstrādi un veicinātu inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību nozarē. Treškārt, FTS atbalsta standartu izveidi, lai palīdzētu nozarei augt un ieviest jauninājumus. Visbeidzot, FTS nodrošina arī starptautisku tīklojumu CEA nozares pārstāvjiem.

Kontakt: www.farmtechsociety.org

Aptauja

- Vai Tu esi lauksaimnieks?
- Vai Tavs vecums ir no 19 līdz 35 gadiem?

Ja atbildes ir “Jā”, lūdzu aizpildi mūsu tiešsaistes aptauju par savām vajadzībām apmācībai hidroponikas jomā.

Reģistrēties kursiem

Vai esi ieinteresēts pievienoties mūsu bezmaksas tiešsaistes kursiem par hidroponikas metodēm?

Vari pieteikties tagad, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu.

Speciālisti

Projekts ir atvērts visiem Eiropas speciālistiem, kas piedāvā vai vēlas piedāvāt apmācības hidroponikas jomā.

Es vēlos iesaistīties PONICS VET projektā

Ziņu lapa

Uzzini par::

  • Projekta jaunumi
  • Kursu aktualitātes
  • Interesanti raksti

Es vēlos saņemt PONICS VET ziņu lapu