IDEC

IDEC logo

IDEC ir apmācības konsultāciju uzņēmums, kas atrodas Pirejā, Grieķijā. Uzņēmuma darbības ietver apmācības, vadības konsultācijas, kvalitātes nodrošināšanu, IKT risinājumu novērtēšanu un attīstību gan privātajam, gan valsts sektoram. IDEC pēdējo 20 gadu laikā aktīvi darbojas ES projektu jomā. Tam ir liela pieredze Eiropas politikā attiecībā uz mūžizglītību, jo īpaši tādu apmācības formu kā EQF, ECVET, Europass, EQAVET, neformālās un ikdienas izglītības atzīšanā un valsts izglītības un apmācības sistēmu reformu jomā.

Kontaktpersona: Olga Anagnostaki | olga [at] idec [dot] gr | www.idec.gr | +302104286227

Aptauja

- Vai Tu esi lauksaimnieks?
- Vai Tavs vecums ir no 19 līdz 35 gadiem?

Ja atbildes ir “Jā”, lūdzu aizpildi mūsu tiešsaistes aptauju par savām vajadzībām apmācībai hidroponikas jomā.

Reģistrēties kursiem

Vai esi ieinteresēts pievienoties mūsu bezmaksas tiešsaistes kursiem par hidroponikas metodēm?

Vari pieteikties tagad, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu.

Speciālisti

Projekts ir atvērts visiem Eiropas speciālistiem, kas piedāvā vai vēlas piedāvāt apmācības hidroponikas jomā.

Es vēlos iesaistīties PONICS VET projektā

Ziņu lapa

Uzzini par::

  • Projekta jaunumi
  • Kursu aktualitātes
  • Interesanti raksti

Es vēlos saņemt PONICS VET ziņu lapu