Hidroponikas lauksaimniecības tehniķis

PONICS VET: Hidroponikas lauksaimniecības tehniķis ir Erasmus + projekts, kura mērķis - nodrošināt apmācību pieejamību par Hidroponikas tehnoloģiju izmantošanu. Galvenās mērķa grupas - jaunie lauksaimnieki no laukiem un piepilsētām. Projekta pamatideja ir izveidot inovatīvu profesionālo apmācību platformu “HIDROPONIKAS TEHNIĶIS” un nodrošināt kvalitatīvu profesionālo apmācību šāda profila speciālistu atbalstam.

Anketēšanas rezultāti

Projekta pirmajā posmā tika veikta aptauja lauksaimnieku vidū visās 5 projekta partneru valstīs – Beļģijā, Grieķijā, Itālijā, Latvijā un Bulgārijā. Aptaujas mērķis bija noteikt iedzīvotāju izpratnes līmeni par lauksaimniecības nozari, koncentrējoties uz hidrponikas tehnoloģijām un ilgtspējīgu lauksaimniecību.

Lielākā daļa aptaujas respondentu bija no pilsētām, nevis lauku rajoniem, paši darbojās lauksaimniecības jomā dārzeņu un augļu ražošanas sektorā, kā apsaimniekotāji vai audzētāji. Rezultāti liecina, ka tādās valstīs kā Itālija, Beļģija un, jo īpaši Grieķija, cilvēki ir pazīstami ar hidroponku un viņiem ir teorētiskas zināšanas par terminu, savukārt Bulgārijā un Latvijā ir nopietns zināšanu un informācijas trūkums attiecībā uz šo lauksaimniecības sistēmu.

Anketa bija svarīga, lai risinātu patieso nepieciešamību pēc apmācības Hidroponikas jomā, jo tā parāda, ka, lai gan dažās valstīs cilvēki zināja šo terminu, viņu zināšanas ir pamatzināšanu līmenī un ļoti teorētiskas. Turklāt lielākā daļa respondentu atzina, ka, ja viņiem būtu pietiekami daudz prasmju, Hidroponika varētu būt bijusi noderīga viņu turpmākajai uzņēmējdarbībai un darbam. Respondenti to uzskata par inovatīvu lauksaimniecības metodi.

Apmācības kurss

Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti aptaujās, kuras veica katrā no partneru valstīm, tika noteikta mācību moduļu pamatstruktūra. Mācību struktūra palīdzēs lauksaimniekiem gūt zināšanas Hidroponikas jomā, kā arī palīdzēs jauna profesionāla profila izveidē - Hidroponikas tehniķis.

Kursu saturs ietvers šādas tēmas:

  1. Ilgtspējīga lauksaimniecība;
  2. Kā palielināt pieredzi kultūraugu audzēšanā vidē, kurā nav augsnes;
  3. Kā būt proaktīvam un pielāgotam lauksaimniecības tirgum un apgūt spēju izmantot ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes;
  4. Kā izstrādāt ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes, kas orientētas uz Hidroponika lietošanas stratēģijām;
  5. Kā maksimāli izmantot tīklošanos un veidot spēcīgu partnerību ar kopienu un teritoriālajiem sadarbības partneriem.

Mācības galvenokārt būs vērstas uz jaunajiem lauksaimniekiem no lauku un mazpilsētu teritorijām, un to pamatā būs Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai un apmācībai, lai veicinātu izglītojamo mobilitāti starp ES valstīm un veicinātu nodarbinātības iespēju radīšanu jauniešiem, jo īpaši lauksaimniecības nozarē.

Paredzams, ka kurss tiks pabeigts 2019. gada otrajā daļā.

Aptauja

- Vai Tu esi lauksaimnieks?
- Vai Tavs vecums ir no 19 līdz 35 gadiem?

Ja atbildes ir “Jā”, lūdzu aizpildi mūsu tiešsaistes aptauju par savām vajadzībām apmācībai hidroponikas jomā.

Reģistrēties kursiem

Vai esi ieinteresēts pievienoties mūsu bezmaksas tiešsaistes kursiem par hidroponikas metodēm?

Vari pieteikties tagad, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu.

Speciālisti

Projekts ir atvērts visiem Eiropas speciālistiem, kas piedāvā vai vēlas piedāvāt apmācības hidroponikas jomā.

Es vēlos iesaistīties PONICS VET projektā

Ziņu lapa

Uzzini par::

  • Projekta jaunumi
  • Kursu aktualitātes
  • Interesanti raksti

Es vēlos saņemt PONICS VET ziņu lapu