Περιληπτικά

Οι μελέτες για τη γεωργία αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για τομέα που εξακολουθεί να υποφέρει και να αγωνίζεται με οικονομικές απώλειες τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια μάχη κατά των κλιματικών ζητημάτων. Το αγροτικό έδαφος είναι πολύ εκτεθειμένο στην αλλαγή του κλίματος, καθώς οι γεωργικές δραστηριότητες εξαρτώνται άμεσα από τις κλιματολογικές συνθήκες.

Η υδροκαλλιέργεια έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην παροχή τροφίμων και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως η λειψυδρία, η επισιτιστική ανασφάλεια, η αστικοποίηση και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των «food miles».

Η υδροκαλλιέργεια αποτελεί αυτή καθαυτή μια καινοτόμο μέθοδο εκτροφής, δεδομένου ότι

 • τα θρεπτικά συστατικά (από διάφορες πηγές) και τα λαχανικά εκτρέφονται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα,
 • στο μέλλον, ο γεωργικός τομέας θα πρέπει να παράγει περισσότερα με λιγότερα,
 • συμβάλλει στη δημιουργία νέων δεξιοτήτων απασχόλησης και επιχειρηματικής ικανότητας για νέες ευκαιρίες για πράσινες θέσεις εργασίας

Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης υδροκαλλιέργειας (που συνεπάγεται υδροπονία και ενυδρειοπονία) για την καλλιέργεια φυτών είναι ότι:

 • Δεν απαιτείται έδαφος. Και αυτό συνδέεται άμεσα με τις συστάσεις της ΕΕ για τη μείωση της κατανάλωσης του εδάφους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της θεματικής στρατηγικής για το έδαφος και της προτεινόμενης οδηγίας πλαίσιο για το έδαφος. Μια έκθεση που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τίτλο «Επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών για τον περιορισμό της σφράγισης του εδάφους ή την άμβλυνση των επιπτώσεών της στην ΕΕ-27» και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2011 συνιστά, μεταξύ άλλων, την αντιστάθμιση των πολύτιμων ζημιών στο έδαφος με δράσεις σε ορισμένους τομείς για την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων στην οικολογική λειτουργία, τέτοια δράση είναι η χρήση υδροκαλλιέργειας.
 • Είναι σταθερή και παράγει υψηλές αποδόσεις
 • Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημίες από τα φυτοφάρμακα, καθώς είναι περιορισμένα.
 • Το ελεγχόμενο σύστημα σημαίνει ότι η πολύ βραχεία ρύπανση της διατροφής απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Χαμηλότερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά λόγω του ελέγχου των επιπέδων θρεπτικών ουσιών.
 • Μικρότερη απαίτηση νερού καθώς το νερό παραμένει στο σύστημα και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Σε ένα σύστημα υδροπονίας χρησιμοποιούνται ορισμένα χημικά θρεπτικά συστατικά για τη διατροφή των φυτών. Σε ένα σύστημα ενυδρειοπονίας, χρησιμοποιούνται ψάρια για ζωοτροφές, υπάρχει μια φυσική ισορροπία αζώτου και το νερό δεν αντικαθίσταται ποτέ, συμπληρώνεται μόνο εξαιτίας της εξάτμισης.

Ο βασικός στόχος του έργου PONICS VET είναι να δημιουργηθεί:

 • ένα καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ, του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ
 • εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αυτό το προφίλ.

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε νέους αγρότες ή σε μελλοντικούς. Η ιδέα είναι να τους παρέχεται κατάρτιση σε μια εξειδίκευση που είναι απαραίτητη για το μέλλον της γεωργίας, σε μια βιώσιμη προοπτική που ασχολείται με την προστασία των φυσικών πόρων (όπως το έδαφος και το νερό), τη διατροφή των ανθρώπων με μέγιστη ενεργειακή απόδοση και την καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Εγγραφείτε στο μάθημα

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο δωρεάν online μάθημα μας για τις τεχνικές υδροπονίας;

Αν ναι, μπορείτε τώρα να εγγραφείτε συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής.

Εκπαιδευτικοί φορείς

Το δίκτυο είναι ανοιχτό σε όλους τους εκπαιδευτικούς φορείς στην Ευρώπη που παρέχουν ή επιθυμούν να παρέχουν εκπαίδευση στον τομέα της υδροπονίας

Θέλω να γίνω μέλος του δικτύου PONICS VET

Newsletter

Μάθετε για:

 • Νέα του έργου
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 • Ενδιαφέροντα άρθρα

Επιθυμώ να λαμβάνω το newsletter του PONICS VET

Έρευνα

- Είστε αγρότης;
- Είστε ηλικίας από 19 έως 35 χρονών;

Αν ναι, παρακαλούμε απαντήστε στη διαδικτυακή μας έρευνα σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες σας στην υδροπονία!