PONICS VET: Специалист хидропонни земеделски техники

PONICS VET е инициатива, финансирана от ЕС, която предоставя обучение по темата за хидропонни земеделски техники.

Обучението е насочено към млади фермери, идващи от селски и полуградски райони. То се базира на Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), за да се даде възможност за мобилност на учащите се между страните от ЕС и да се улесни създаването на възможности за заетост на младите хора, особено в селскостопанския сектор.

Последни новини

Съюз "Парламент на фермерите"

ZSA logo

Съюз "Парламент на фермерите" (ZSA) е гласът на латвийския селскостопански сектор. Той осигурява професионално представителство и услуги не само на своите членове - ферми, които произвеждат повече от 50% от латвийските култури и повече от 30% от млечните продукти, но и на цялото латвийско селско стопанство. В момента организацията има приблизително 900 членове - икономически активни фермери. Тя е основната селскостопанска лобистка институция с дълготрайни, изключително успешни и професионални връзки в сектора на развитието на селските райони както в Латвия, така и в Европейския съюз (Европейски и правителствени институции, селски НПО-та, секторни служби, МСП, образователни институции, експерти). Организацията има богат опит в разработването и предоставянето на трансфер на знания, развитие на иновациите и образование и информационни услуги на земеделската общност. Организацията участва активно в развитието на образователната система в селскостопанския сектор, както и в законодателната рамка за предприемачество и развитие на селските райони.

контакт: www.zemniekusaeima.lv

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

  • Новини за проекта
  • Актуализации, свързани с курса за обучение
  • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET