PONICS VET: Специалист хидропонни земеделски техники

PONICS VET е инициатива, финансирана от ЕС, която предоставя обучение по темата за хидропонни земеделски техники.

Обучението е насочено към млади фермери, идващи от селски и полуградски райони. То се базира на Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), за да се даде възможност за мобилност на учащите се между страните от ЕС и да се улесни създаването на възможности за заетост на младите хора, особено в селскостопанския сектор.

Последни новини

FarmTech Society ASBL

Association for Vertical Farming e.V. logo
FarmTech Society е новосъздадена международна организация с нестопанска цел, която обединява и подкрепя Индустрията за селско стопанство в контролирана среда (CEA), като се стреми да укрепи сектора чрез разработване и прилагане на устойчиви иновативни методи и технологии за отглеждане на селскостопанска продукция на закрито. Също така, FarmTech Society поставя основен акцент върху образованието, като разработва курсове за обучение и подпомага завършващите със сертифициране, което отговаря на нуждите на индустрията. Организацията се ангажира и със законодателите, за да промотира политиките и регулациите, които насърчават иновациите и стимулират бизнеса. FTS подкрепя създаването на стандарти, които да помогнат на индустрията да се развива и да прави нововъведения. Също така, организацията осигурява и международна мрежа за Индустрията за селско стопанство в контролирана среда.

контакт: www.farmtechsociety.org

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

  • Новини за проекта
  • Актуализации, свързани с курса за обучение
  • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET