PONICS VET: Специалист хидропонни земеделски техники

PONICS VET е инициатива, финансирана от ЕС, която предоставя обучение по темата за хидропонни земеделски техники.

Обучението е насочено към млади фермери, идващи от селски и полуградски райони. То се базира на Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), за да се даде възможност за мобилност на учащите се между страните от ЕС и да се улесни създаването на възможности за заетост на младите хора, особено в селскостопанския сектор.

Последни новини

IDEC

IDEC logo

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят в обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и развитие на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на проектите на ЕС. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот, и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на програми за неформално и информално учене, схеми за обучение и стажуване на работното място и национални реформи в системите за образование и обучение.

Човек за контакти: Olga Anagnostaki | olga [at] idec [dot] gr | www.idec.gr | +302104286227

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

  • Новини за проекта
  • Актуализации, свързани с курса за обучение
  • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET