PONICS VET: Специалист хидропонни земеделски техники

PONICS VET е инициатива, финансирана от ЕС, която предоставя обучение по темата за хидропонни земеделски техники.

Обучението е насочено към млади фермери, идващи от селски и полуградски райони. То се базира на Европейската система за кредитиране на професионалното образование и обучение (ECVET), за да се даде възможност за мобилност на учащите се между страните от ЕС и да се улесни създаването на възможности за заетост на младите хора, особено в селскостопанския сектор.

Последни новини

БИЦ ИННОБРИДЖ

BIC INNOBRIDGE logo

Бизнес иновационен център ИННОБРИДЖ („БИЦ ИННОБРИДЖ“) е организация за подкрепа на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN). Това е първият (и все още единственият) акредитиран БИЦ от мрежата EBN в България. Това е неправителствена асоциация, която осъществява дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса във всички негови етапи. Основната цел е да предоставя услуги на европейско ниво на своите клиенти, за да им помогне да развият своята новаторска идея / бизнес, допринасяйки не само за подобряването на бизнес климата, и повишаването на конкурентоспособността, но и за икономическия растеж на региона. Предоставя услуги на клиенти в региона на Русе, но също така е и много добре свързан със съседните географски райони поради факта, че Русе граничи с Румъния и по този начин БИЦ ИННОБРИДЖ свързва клиентите на международно ниво.

контакт: www.innobridge.org

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

  • Новини за проекта
  • Актуализации, свързани с курса за обучение
  • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET