Латвийски селскостопански университет

Latvia University of Life Sciences and Technologies

Латвийският селскостопански университет (LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UNIVERSITATE - LLU) е многопрофилна висша образователна и научноизследователска институция със солидна традиция на близко транснационално сътрудничество и сътрудничество с ЕС, създадена през 1939 г. Университетът има 8 факултета, включително Селскостопански, Ветеринарна медицина, Инженерство, Технология на храните, Околна среда и строителство, Горско стопанство, Информационни технологии, Икономика и Социални науки. Освен традиционните сфери на обучение, ЛСУ също така предлага многообразни уникални учебни програми, свързани с модерното земеделие, ветеринарната медицина, производството на храни, горското стопанство и пейзажната архитектура. Значителна част от предоставените програми се предлагат и като онлайн курсове. Латвийският селскостопански университет е единственото висше учебно заведение за селско стопанство в Латвия и следователно се подпомага финансово и институционално от Министерството на земеделието. ЛСУ има за цел да насърчи интелектуалния потенциал за развитие на селските райони в селското стопанство; да насърчи младите хора да придобият висше академично и професионално образование; да разработи изследвания; да допринесе за културното развитие; да изучава, поддържа и усъвършенства натрупания опит от латвийския народ и да го предава на бъдещите поколения.

Човек за контакти: Ainis Lagzdins | Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. | www.llu.lv | +37129336304

EUROCREA MERCHANT

EUROCREA MERCHANT logo

Eurocrea Merchant е консултантска фирма за управление, активна в областта на научните изследвания и обучението, с 3 офиса в Италия - в Милано, в Неапол и в Аверса, и е контактно звено в Брюксел. Изпълнява дейности на местно и европейско равнище за подобряване предлагането на образование и обучение на всички нива, благодарение на насърчаване на проекти за активно гражданско участие. Извършва проучвания и изследвания в областта на обучителните методологии за обучение по предприемачество и иновации. Екипът работи ежедневно, за да осигури достъп до най-добрите възможности за финансиране на техните проекти и тези на техните клиенти. Експертите им предлагат консултантски и обучителни услуги в областта на проектирането, управлението на проектния цикъл, оценката и осигуряването на качеството.

Човек за контакти: Gianluca Coppola | gianluca [dot] coppola [at] eurocreamerchant [dot] it | www.eurocreamerchant.it | +390287284807

IDEC

IDEC logo

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Дейностите й се състоят в обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и развитие на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC е активна през последните 20 години в областта на проектите на ЕС. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот, и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидиране на програми за неформално и информално учене, схеми за обучение и стажуване на работното място и национални реформи в системите за образование и обучение.

Човек за контакти: Olga Anagnostaki | olga [at] idec [dot] gr | www.idec.gr | +302104286227

БИЦ ИННОБРИДЖ

BIC INNOBRIDGE logo

Бизнес иновационен център ИННОБРИДЖ („БИЦ ИННОБРИДЖ“) е организация за подкрепа на бизнеса, която следва методологията, колективния опит и прилага ноу-хау на Европейската мрежа за бизнес и иновационни центрове (EBN). Това е първият (и все още единственият) акредитиран БИЦ от мрежата EBN в България. Това е неправителствена асоциация, която осъществява дейности за повишаване на осведомеността по иновативни въпроси и се стреми да допринесе за развитието и конкурентоспособността на бизнеса във всички негови етапи. Основната цел е да предоставя услуги на европейско ниво на своите клиенти, за да им помогне да развият своята новаторска идея / бизнес, допринасяйки не само за подобряването на бизнес климата, и повишаването на конкурентоспособността, но и за икономическия растеж на региона. Предоставя услуги на клиенти в региона на Русе, но също така е и много добре свързан със съседните географски райони поради факта, че Русе граничи с Румъния и по този начин БИЦ ИННОБРИДЖ свързва клиентите на международно ниво.

контакт: www.innobridge.org

FarmTech Society ASBL

Association for Vertical Farming e.V. logo
FarmTech Society е новосъздадена международна организация с нестопанска цел, която обединява и подкрепя Индустрията за селско стопанство в контролирана среда (CEA), като се стреми да укрепи сектора чрез разработване и прилагане на устойчиви иновативни методи и технологии за отглеждане на селскостопанска продукция на закрито. Също така, FarmTech Society поставя основен акцент върху образованието, като разработва курсове за обучение и подпомага завършващите със сертифициране, което отговаря на нуждите на индустрията. Организацията се ангажира и със законодателите, за да промотира политиките и регулациите, които насърчават иновациите и стимулират бизнеса. FTS подкрепя създаването на стандарти, които да помогнат на индустрията да се развива и да прави нововъведения. Също така, организацията осигурява и международна мрежа за Индустрията за селско стопанство в контролирана среда.

контакт: www.farmtechsociety.org

Съюз "Парламент на фермерите"

ZSA logo

Съюз "Парламент на фермерите" (ZSA) е гласът на латвийския селскостопански сектор. Той осигурява професионално представителство и услуги не само на своите членове - ферми, които произвеждат повече от 50% от латвийските култури и повече от 30% от млечните продукти, но и на цялото латвийско селско стопанство. В момента организацията има приблизително 900 членове - икономически активни фермери. Тя е основната селскостопанска лобистка институция с дълготрайни, изключително успешни и професионални връзки в сектора на развитието на селските райони както в Латвия, така и в Европейския съюз (Европейски и правителствени институции, селски НПО-та, секторни служби, МСП, образователни институции, експерти). Организацията има богат опит в разработването и предоставянето на трансфер на знания, развитие на иновациите и образование и информационни услуги на земеделската общност. Организацията участва активно в развитието на образователната система в селскостопанския сектор, както и в законодателната рамка за предприемачество и развитие на селските райони.

контакт: www.zemniekusaeima.lv

Проучване

- Фермер ли сте?
- На възраст между 19 и 35 години ли сте?

Ако да, моля отговорете на нашето онлайн проучване, относно нуждите Ви от обучение в областта на хидропoниката!

Запишете се за курса

Имате ли желание да се присъедините към нашия безплатен онлайн курс по хидропонни техники?

Ако отговорът Ви е "да", можете да се регистрирате, като попълните нашият регистрационен формуляр.

Обучителите

Мрежата е отворена за всички обучители в Европа, които предоставят или желаят да предоставят обучение в областта на хидропониката.

Желая да бъда част от мрежата PONICS VET.

Бюлетин

Научете повече за:

  • Новини за проекта
  • Актуализации, свързани с курса за обучение
  • Интересни статии

Желая да получавам бюлетин на PONICS VET